2015-04-25

By Folkdanslag Program Våren 2015 (del 2)

By Folkdanslag Program Våren 2015 (del 2)

Församlingshemmet, Horndal tisdag 19.00 -21.30
All anmälan till danssektionen!
Maj
5               Dansträning
12            Dansträning och Ullmax beställning
19            Dansträning
26           Dansträning

Juni

2             Programträning
6             Nationaldag Parad 17.00 (Samling Tallbacken 16.00)
9             Programträning
16           Programträning, By Hembygdsgård
17-21      Besök från Åland separat program kommer
19, 20     Midsommar uppvisningar
23           Utvärdering midsommar hos Gunilla 18.00

Juli

20          Servering och Parkering By Marknad
26          Dans i By kyrka

September

15           Upptakt
26          Ev. Jubilarresa
VÄLKOMMEN

Danssektion: Ulrika även ordf. 10655, Britt Marie 40032,
Annelie 40046, Kerstin 0223-22982