Kontakt / Contact

Ordf. Ulrika Johansson tel: 070-250 82 82,

epost: ulrika.haals@telia.com

 

Föreningspost skickas via vår sekreterare Gunilla Ahlgren på:  gunilla97ahlgren@gmail.com

Postgiro: 66 94 02-0                Org nr: 882000-5745

Vill du bli medlem?

Kontakta vår kassör Lisbeth Camara tel 070-686 99 88