Musik

Musiksektionen består av:

Cronie Johansson

Per Sandgren

Gun-Britt Arthursson

Teddy Lindberg

Sektionen har idag ingen egen verksamhet utan samverkar med danssektionen genom att de ser till att det spelas till våra dansträningar.

Vi har i dagsläget en alldeles ”egen” orkester med Cronie, Gun-Britt och Leif på durspel, Gunilla på fiol, Teddy och Stig på gitarr och Olle på bas.  MYCKET uppskattat av alla dansare!!

Vill du höra dem spela är du välkommen på våra dansträningar eller på någon av våra uppvisningar!

Vi har försökt använda både sång och musik i våra program vilket gör att alla kan vara med även om inte kroppen ”tillåter” dans längre.