Musik

Musiksektionen består av:

Cronie Johansson

Per Sandgren

Gun-Britt Arthursson

Teddy Lindberg

Här nedan beskriver vi vår ”vanliga” verksamhet men tyvärr har pandemin gjort att det nu istället är något vi ser fram emot att få göra. Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha någon form av verksamhet under hösten 2021 och har satt datum för en upptakt den 14 september men återkommer med närmare besked.

Sektionen har idag ingen egen verksamhet utan samverkar med danssektionen genom att de ser till att det spelas till våra dansträningar.

Vi har i dagsläget en alldeles ”egen” orkester med Cronie, Gun-Britt och Leif på durspel, Gunilla på fiol, Teddy på gitarr, Olle på bas och Kent på fiol. MYCKET uppskattat av alla dansare!!

Vill du höra dem spela är du välkommen på våra dansträningar eller på någon av våra uppvisningar!

Vi har försökt använda både sång och musik i våra program vilket gör att alla kan vara med även om inte kroppen ”tillåter” dans längre.