Styrelsen

Styrelsen 2024 består av:

Ordförande Ulrika Johansson

Vice ordf. Anette Rönn

Kassör Lisbet Camara

Sekreterare Gunilla Ahlgren

Vice sekreterare Ewa Karlsson

Ledamot Cecilia Lindblom.