Styrelsen

Styrelsen 2021 består av:

Ordförande Ulrika Johansson

Vice ordf. Anette Rönn

Kassör Lisbet Camara

Sekreterare Gunilla Ahlgren

Vice sekreterare Ewa Karlsson

Ledamöter Britt-Marie Nord och Cecilia Lindblom.